Kompetanse Norge

Test your skills

Reading test

This short reading test assesses your reading speed. The test will stop automatically after 10 minutes. As it contains many tasks, remember to do the tasks fast and correct. This 10-minute reading test will give you an indication of how well you read.

 

Test your skills

Info om lesetest

Kanskje du synes det er vanskelig å lese? Mange tekster er dårlig skrevet, eller de kan ha et vanskelig innhold. Du kan bli bedre til å lese dersom du ønsker det.

  • Å kunne lese godt gjør det enklere å utføre jobben
  • Å lese godt gjør det enklere å gjennomføre en utdanning
  • Å kunne lese godt gjør det lettere å hjelpe barna med leksene

Gjennomføringen

Testen tar 10 minutter. Du leser en tekst hvor noen av setningene må fullføres. For å fullføre disse setningene må du velge ett ord blant flere svaralternativer. Du klikker med musen på det ordet du mener er rett. Når du har besvart, klikker du på neste-knappen for å gå videre.

De to første oppgavene skal vise hvordan du utfører testen. Du må lytte til instruksjonen ved å trykke på avspillingsknappen. Du kommer ikke videre før du har hørt hele instruksjonen. Når du går i gang med selve testen, kan du ikke benytte lesehjelpemidler.

Når du har tatt testen kan du skrive ut resultatet, lagre det eller sende det til deg selv eller andre.

Resultat

Testen forteller ikke noe om årsaken til et godt eller dårlig resultat. På den siste siden i testen er det informasjon om hvordan du kan ta kontakt dersom du ønsker mer hjelp med lesingen.

Denne testen er oversatt fra danske. Test er utviklet av Senter for leseforskning ved Københavns Universitet.

Lesetesten - eksempel

Choose correct word

Reading test

Choose correct word

The test is over

Ditt resultat:3,2

You have spent too little time

You have spent too little time

You have spent too little time answering the tasks in order for your reading skills to be considered. You may try the test again.

Back to first page

Answer